Bönetimme

  

Bönen är hjärtats samtal med Gud och vi får be när som helst och vart

 som helst. På bönetimmen tar vi lite extra tid att komma inför Gud.

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era

 önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse"

Fil 4:6