Gudstjänst

  

Det är härligt att få fira gudstjänst tillsammans! Det är en möjlighet

 att stilla ned sig och få undervisning utifrån Bibeln. Karl-Erik Lundin är en

som både nu och då håller i predikan men vi bjuder även in andra.

 Så ofta som möjligt firar vi också nattvard. I slutet av gudstjänsten fikar

 vi och umgås tillsammans.