Samtal om tro

  

Här träffas vi och samtalar om allt mellan himmel och jord, inga tankar och frågor är

 för små eller för stora! Vi delar texter från såväl Bibeln som annat

 vi sett, läst eller hört. Ibland är vi väldigt eniga i våra tankar men ibland har

 vi inga svar alls. I slutet av samlingen bjuds det på kaffe och smörgås.

 Välkomna att dela dessa stunder med oss och berika våra samtal!