StickcafÚ

  

I samarbete med studief÷rbundet Bilda arrangerar Essvikskapellet stickcafÚ

 med fika, sticksnack, s÷mnad, utbyte av beskrivningar och tekniker med mera..