Vårens möten och aktiviteter 2019
(Preliminär planering)

26/5 18.00 Samtal om tro
28/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
30/5 19.00 Inställd
2/6 18.00 Församlingsmöte
6/6 19.00 Bönetimme
9/6 18.00 Samtal om tro
13/6 19.00 Bönetimme
16/6 18.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard