Höstens möten och aktiviteter 2019
(Preliminär planering)

12/11 09.30-12.30 Öppna förskolan
14/11 19.00 Bönetimme
17/11 10.00 Samtal om tro
19/11 09.30-12.30 Öppna förskolan
21/11 19.00 Bönetimme
24/11 10.00 Samtal om tro
26/11 09.30-12.30 Öppna förskolan
28/11 19.00 Bönetimme
1/12 10.00 Samtal om tro
3/12 09.30-12.30 Öppna förskolan
5/12 19.00 Bönetimme
8/12 10.00 Samtal om tro
10/12 09.30-12.30 Öppna förskolan
12/12 19.00 Bönetimme
15/12 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard
17/12 09.30-12.30 Öppna förskolan