Vårens möten och aktiviteter 2019
(Preliminär planering)

21/3 19.00 Bönetimme
24/3 10.00 Samtal om tro
26/3 09.30-12.30 Öppna förskolan
28/3 19.00 Bönetimme
31/3 18.00 Församlingsmöte
2/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
4/4 19.00 Bönetimme
7/4 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard
9/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
11/4 19.00 Bönetimme
14/4 10.00 Samtal om tro
16/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
18/4 19.00 Bönetimme
21/4 10.00 Inställt
23/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
25/4 19.00 Bönetimme
28/4 10.00 Samtal om tro
30/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
2/5 19.00 Bönetimme
5/5 18.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard
7/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
9/5 19.00 Bönetimme
12/5 18.00 Samtal om tro
14/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
16/5 19.00 Bönetimme
18-19/5 Konstrundan
19/5 18.00 Samtal om tro
21/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
23/5 19.00 Bönetimme
26/5 18.00 Samtal om tro
28/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
30/5 19.00 Bönetimme
2/6 18.00 Samtal om tro
4/6 09.30-12.30 Öppna förskolan
6/6 19.00 Bönetimme
9/6 18.00 Samtal om tro
11/6 09.30-12.30 Öppna förskolan
13/6 19.00 Bönetimme
16/6 18.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard