Vårens möten och aktiviteter 2024
(Preliminär planering)

24/2 10.00 Stickcafé
25/2 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin,nattvard
29/2 19.00 Bönetimme
3/3 10.00 Samtal om tro
7/3 19.00 Bönetimme
10/3 10.00 Samtal om tro
14/3 19.00 Bönetimme
16/3 10.00 Stickcafé
17/3 10.00 Samtal om tro
21/3 19.00 Bönetimme
24/3 10.00 Samtal om tro
28/3 19.00 Bönetimme
31/3 10.00 Samtal om tro
4/4 19.00 Bönetimme
7/4 10.00 Samtal om tro
11/4 19.00 Bönetimme
14/4 10.00 Samtal om tro+Församlingsmöte
18/4 19.00 Bönetimme
20/4 10.00 Stickcafé
21/4 10.00 Samtal om tro
25/4 19.00 Bönetimme
27/4 09.00-15.00 Arbetsdag på kapellet
28/4 10.00 Samtal om tro
2/5 19.00 Bönetimme
5/5 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin,nattvard
9/5 19.00 Bönetimme
12/5 18.00 Samtal om tro
16/5 19.00 Bönetimme
18/5 10.00 Stickcafé
19/5 18.00 Samtal om tro
23/5 19.00 Bönetimme
26/5 18.00 Samtal om tro
30/5 19.00 Bönetimme
2/6 18.00 Samtal om tro
6/6 19.00 Bönetimme
9/6 18.00 Samtal om tro
13/6 19.00 Bönetimme
16/6 18.00 Samtal om tro