Vårens möten och aktiviteter 2023
(Preliminär planering)

26/3 10.00 Samtal om tro
  12.00 Församlingsmöte
28/3 09.30-12.30 Öppna förskolan
30/3 19.00 Bönetimme
2/4 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard
4/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
6/4 19.00 Bönetimme
9/4 10.00 Samtal om tro
11/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
13/4 19.00 Bönetimme
15/4 10.00 Stickcafé
16/4 10.00 Samtal om tro
18/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
20/4 19.00 Bönetimme
23/4 10.00 Samtal om tro
25/4 09.30-12.30 Öppna förskolan
27/4 19.00 Bönetimme
30/4 10.00 Samtal om tro
2/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
4/5 19.00 Bönetimme
7/5 11.00 Gudstjänst, Karl-Erik Lundin, nattvard
9/5 09.30-12.30 Öppna förskolan
11/5 19.00 Bönetimme
14/5 18.00 Samtal om tro
18/5 19.00 Bönetimme

21/5

18.00 Samtal om tro
25/5 19.00 Bönetimme
28/5 18.00 Samtal om tro
1/6 19.00 Bönetimme
4/6 18.00 Open Doors, Robert Åkerlund
8/6 19.00 Bönetimme
11/6 18.00 Samtal om tro
15/6 19.00 Bönetimme
18/6 18.00 Samtal om tro