Välkommen till Essviks Baptistförsamling!

Essviks Baptistförsamling vill vara en brobyggande gemenskap mellan människor, generationer, kulturer, men framför allt mellan människor och Gud. Vi vill finnas till för dig som bor i vårt närområde och med Jesus Kristus i centrum vill vi förmedla meningen med livet.
 

Angående corona Covid-19
 
Vi följer fortlöpande folkhälsomyndighetens rekommendationer www.folkhalsomyndigheten.se samt har antagit de 
extra försiktighetsåtgärder Evangeliska frikyrkan (EFK) har föreslagit för församlingar
https://efk.se/webb/nyheter/nyheter/2020-03-12-med-anledning-av-corona-pandemin.html
 
Här på vår hemsida www.essvikskapellet.se kan ni se den senaste informationen om de samlingar som planeras att hållas.
 
Under de närmaste veckorna ber vi Er som är sjuka (fram för allt med symtom som snuva, hosta eller feber) 
eller tillhör en riskgrupp att stanna hemma..
 
Behöver du eller någon du känner hjälp med till exempel handling eller liknande? 
Maila till mail@essvikskapellet.se så hjälper vi till så gott vi kan!

 

Stickcafé

Gudstjänst

Bönetimme


Öppna förskolan

 

Barnvälsignelse
Samtal om tro